Bázakerettye
Skanzen
Skanzen
Skanzen

NCA támogatás 2009

NCA-NYD-09-0481
A Skanzen Értékvédő, Hagyományőrző és Turisztikai Közhasznú Egyesület 2009-ben  a Nemzeti Civil Alapprogram NYD-i Kuratóriumától 730.560 Ft támogatást kapott, mellyel határidőben elszámolt a támogató felé! Az elszámolás jóváhagyásra és elfogadásra került!
A működési támogatást az alábbi célokra használtuk fel:
A Skanzen Értékvédő, Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület a 2009. évi NCA működési támogatást döntően pályázati tevékenységének erősítéséhez, annak technikai megalapozásához használta fel úgy, ahogy azt a projekt tervben a pályázat beadásakor rögzítettük. Mivel az igényelt támogatási összeghez képest a megítélt támogatás kisebb volumenű lett, így természetesen az eredeti célokat is át kellett gondolnunk. Igyekeztünk az eredményes működéshez leginkább szükséges célkitűzéseket megvalósítani. Az eszközbázis létrehozását célzó elképzelésünkből a források szűkössége miatt 2 db laptop és 1 db digitális fényképezőgép beszerzése valósult meg. A számítógépeket az egyesület pályázatainak elkészítéséhet, ezek adminisztrációjának végrehajtásához (hiánypótlások), valamint a kötelező adminisztratív munka ellátásához használtuk fel. Egyesületünk pályázatot nyújtott be az NCA 2010. évi működési forrásainak elnyerésére, környezetvédelmi projektet készítettünk a Zöld Forrásra való benyújtásra, elvégeztük a LEADER pályázatok hiánypótlásának és adminisztrációjának feladatait. Ugyancsak e készülékek jelentették a technikai hátterét az időközben nyertes NYDROP turisztikai projekt( "Vizek hátán, dombok ölén, bunkerek mélyén" ) szerződéskötésének előkészítéséhez, illetve a lebonyolítás megkezdéséhez. Az egyesületi jegyzőkönyvek, közgyűlési és vezetőségi dokumentumok szintén ezeken a gépeken készültek. Az adminisztratív munka érdekében kerültek beszerzésre irodaszerek, melyeket az előbb említett feladatokra használtunk fel, illetve az egyesület közreműködésével megvalósuló programok megvalósítására (pld. Pünkösdi Civil Nap Lispeszentadorjánban, melyen közreműködő partnerek voltunk). A számítógépek a kapcsolattartás területén is komoly segítségünkre voltak, mind az egyesület tagságán belül, mind pedig külső partnereink vonatkozásában.
A támogatás jelentős segítséget jelentett abban, hogy profi könyvelő céggel bonyolíttassuk le pénzügyeink kontrollját, s ők végezték beszámolónk elkészítését is. A könyvelői díj jelentős részét tette ki a kapott támogatás felhasználásának, de ennek révén szervezetünk gazdálkodása a jogszabályoknak mindenben megfelelő, átlátható.
Ugyancsak jelentős tétel volt az a karbantartási díj is, melyet a technikai eszközök felügyelete érdekében fizettünk ki egy külső vállalkozásnak. A benyújtott pályázati koncepcióban is szerepelt, hogy a technikai bázis folyamatos és lehetőség szerint zökkenőmentes működtetését a hatékony munka érdekében elengedhetetlennek tartjuk.
A támogatásnak köszönhetően megszületett az egyesület honlapja, mely új, hatékony eszköze lehet kommunikációs stratégiánknak. E mellett pedig a pénzügyi beszámolók megjelenésének is állandó helyet tud adni, így biztosítva a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján a nyilvánosságot. A rendezvények, a különféle egyesületi programok és nem utolsósorban a honlap képi anyagának elkészítéséhez került beszerzésre egy digitális fényképezőgép.
A támogatással programjaink sikeres megvalósítását alapoztuk meg, utólag is köszönet érte!